Asesoramento inmobiliario en Santiago

Asesoramento inmobiliario en Santiago

Elaboración de contratos de aluguer

Elaboración de contratos de aluguer

Na Inmobiliaria "ReyXestión", somos conscientes da importancia, das obrigas e a transcendencia dos Contratos de Arrendamento.

Preparamos con exquisito esmero e detalle a redacción contractual do aluguer, realizando a identificación das partes contratantes e fiadores, a observancia da normativa vixente en materia de alugueres, a tipoloxía de contrato (ordinario, temporal,…) reflexando as características dos inmobles, expoñendo con detalle o mobiliario existente e incluindo no propio contrato un reportaxe fotográfico completo da vivenda.

Elaboración de contratos de Arras

En "ReyXestión", realizamos o Contrato de Arras Penitenciales, documento previo á adquisición do inmoble e preparatorio para a compra-venda ante a notaría.

Realízase de maneira ecuánime, clara e comprensible, pero con toda a forza de cumplimento de ambas vontades.

Mediamos para conseguir o acordo das partes, reflexando as condicións do contrato, (prezo, importe arras, plazos...), e sendo partícipes como depositarios de tan importante acto, que beneficia de tranquilidade dos contratantes.

Elaboración de contratos de Arras
Xestión de alugueres

Xestión de alugueres

Na Inmobiliaria "ReyXestión" encargámonos das labores de búsqueda do inquilino máis adecuado para o inmoble, tanto por condicións de garantía económicas como persoais.

Elaboramos o contrato de arrendamento adecuado, así como xestión do depósito da fianza ante a Xunta e a facilitación para a obtención dos certificados de eficiencia enerxética.

Tamén realizamos tódalas xestións cos arrendatarios para os cobros mensuais de rentas e suministros, así como resolver e tramitar calquer posible incidencia que poida xurdir durante o arrendamento.

Depósito fianza IGVS

Na Inmobiliaria en Santiago de Compostela "ReyXestión", asesoramos e realizamos as xestións para o depósito obligatorio de fianzas de vivendas e locais comerciais, ante o Instituto Galego da Vivenda e Solo, organismo competente da Xunta de Galicia.

Igualmente podemos conseguir a devolución da fianza depositada unha vez rematado o arrendamento.

Logo IGVS

 Servizos xurídicos

Servizos xurídicos

En Inmobiliaria "ReyXestión", facemos unha comprobación e revisión xurídica catastral e rexistral da propiedade, tratando de conseguir toda a documentación de titularidade necesaria para que a transmisión ou o arrendamento se realicen con completa seguridade xurídica.

Colaboramos na resolución de posibles trabas hereditarias, facilitando una solución documental ás propiedades.

Ademáis, transmitimos as ofertas de compra, elaboración do contrato de arras, preparación na notaria da escritura de compra-venda e acompañamos en todo proceso ata o final, cando se produce a transmisión do inmoble en notaría.

Redactamos o contrato de arrendamento, tendo presente a normativa vixente, as circunstancias das partes, con inventario e anexo fotográfico do mobiliario existente.

Análise de mercado e valoración do inmoble

En Inmobiliaria "ReyXestión", realizamos un estudio exhaustivo de propiedades con características similares ás do seu inmoble, medindo os factores que interveñen e que inflúen no valor, para poder determinar o prezo final de venta ou aluguer.

Certificado enerxético

Os certificados enerxéticos son obligatorios para a venta e aluguer dos inmuebles, e inciden directamente no prezo.

Si o necesita, podemos asesorarlle sobre cómo optimizar a súa vivienda e obtener o certificado.

Certificado energético

Reportaxe fotográfico

Na Inmobiliaria "ReyXestión", sabemos da importancia das imáxenes cando o cliente mira os inmobles na web ou nos portais inmobiliarios, por eso, contamos con fotógrafo profesional, para conseguir fotos de calidade, resaltando os puntos fortes da propiedade, buscando atrapar a luz perfecta.

Aplicamos coas técnicas do Home Staging, para convertir a túa vivienda nun producto inmobiliario, potenciando a súa venta ou aluguer e así axilizar o proceso de comercialización.

Seguro de impago de alugueres

Seguro de impago de alugueres

Para que non asumas ningún risco no arrendamento, estudiamos a idoneidad e a solvencia dos inquilinos, e tramitamos, ante as compañías especialistas do sector, o "Seguro de Impagos de Aluguer".

As coberturas que abarca o seguro son:

  • Seguro de okupas (gratuito durante 2 meses)
  • 12 meses de cobertura en Impagos de Aluguer
  • Liquidación de comisións mensuais
  • Con ou sen franquicia a escoller por Axencia
  • Asistencia telefónica
  • Danos vandálicos
  • Entrega de póliza en menos de 30 minutos trala recepción dos documentos
  • Impagos de suministros
  • Defensa xurídica de avogado por Compañía ou libre elección

Atención post-venta

Despois da compra-venda si o desexa, en Inmobiliaria "ReyXestión" asesorámoslle na tramitación da liquidación de impostos de compra (Imposto de Transmisións Patrimoniais), a plusvalía municipal, cambio de titularidade dos suministros, búsqueda de inquilino, tramitación do seguro de impagos e preparación do contrato de arrendamento.

Publicidade e marketing

Publicamos os inmobles nos portais inmobiliarios máis importantes.

Publicamos a túa propiedade nas redes sociais e na páxina web corporativa.

Temos unha importante base de datos de clientes potenciais para mercar / alugar a túa casa.

Igualmente a túa propiedade tamen se publicará en asociacions inmobiliarias de ámbito rexional que nos permite colaborar con máis axencias, aumentando así as posibilidades de éxito.

 Publicidade e marketing

Solicita os nosos servizos inmobiliarios

Contacta agora cos profesionales da inmobiliaria ReyXestión e ten a confianza de deixar as túas xestións inmobiliarias nas mellores mans.