Expertos en peritacións inmobiliarias

Entidade colaboradora no Programa de Vivendas Vivas

Membros da Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales

Programa de movilización de vivenda baleira

En ReyXestión somos unha entidade colaboradora no Programa de Vivendas Vivas da Xunta de Galicia, unha forma de potenciar o sector inmobiliario e, sobre todo, brindar un fogar a aqueles que o precisan.

Este programa consiste en que, por motivo do aluguer dunha vivenda, as entidades colaboradoras (entre as que figuramos), brindan ao propietario do inmoble a por en aluguer 3 seguros para a súa protección (seguro de impago de rentas, multirriscos e asistencia xurídica).

En que consiste o Programa de Vivendas Vivas?

Mediante este programa trátase de mobilizar o maior número de vivendas baleiras de titularidade privada posibles, para a súa posterior implementación ao mercado de alugueiro, por un prezo accesible.

O programa desenvólvese por medio dunha rede de colaboradores, da cal ReyXestión forma parte. Encargámonos de mostrar e achegar a todos os interesados as vivendas baleiras dispoñibles.

O PMVA garantirá aos arrendatarios das vivendas incluídas no plan durante un prazo máximo de 5 anos, vixente desde a formalización do contrato.

Saber máis

Elaboración de contratos de Arras
Xestión de alugueres

Que se necesita para acceder ao aluguer?

Poden formar parte deste programa e solicitar as súas facilidades persoas que cumpran cos seguintes requisitos:

  • Que dispoñan dunha credencial vixente na súa inscrición no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia como demandantes, no réxime de alugueiro, tanto de vivendas de protección autonómica de réxime especial ou xeral como tamén en vivendas de promoción pública. A documentación requirida debe ser presentada polo demandante do alugueiro.
  • Destinar a vivenda de alugueiro a ser a súa residencia habitual e permanencia durante o tempo de vixencia da contratación.
  • Que a unidade de convivencia á que pertenza dispoña duns ingresos anuais ponderados iguais ou superiores a 1 veces o IPREM e iguais ou inferiores a 4,5 veces o IPREM, de acordo á composición da unidade de convivencia. Para estes efectos, o nivel de ingresos confirmarase a través da credencial vixente da súa inscrición no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Que a renda da vivenda para alugar non se atope por encima do 30% dos ingresos da súa unidade de convivencia.

Desexas máis información?

Se queres saber máis sobre este programa e desexas o asesoramento dos profesionais da nosa inmobiliaria en Santiago de Compostela, non dubides en poñerte en contacto connosco. En ReyXestión ofrecémosche unha atención integral, de mans de grandes especialistas. Confía en nós.